Hvordan ved vi at noget er rigtigt? Del 1

I natur og teknologiundervisningen på 4. årgang er der i indeværende skoleår fire timer til rådighed. De fire timer giver gode muligheder for at tænke anderledes og bryde rammerne for hvad der normalt er muligt. Den ekstra giver samtidig også udfordringer, for hvad stiller man op med en times natur og teknologi?

Jeg har valgt at gribe det an på følgende måde:

 • Dobbelt lektionerne bruger vi til forsøg og arbejde med computere.
 • Enkelt lektionen bruger vi til læsning af både fagtekster og tekster vi skal bruge når vi laver forsøg.

Den enkelte lektion giver også mulighed for at lave skriftligt arbejde og vil bidrage til at eleverne får anvendt skriftlig i højere grad end hvad der normalt er mulighed for. Med den ramme i betragtning gik jeg før sommerferien i gang med at lave årsplan og booke bogsæt til undervisningen. Årsplanen ser i overskrifter ud som følger:

 1. Hvordan ved vi at noget er rigtigt?
 2. Evolution
 3. Kroppen
 4. Vejr og klima
 5. Livet på jorden
 6. Rejsen til mars

Det første emne Hvordan ved vi at noget er rigtigt?, er tænkt som et emne der kommer til at danne baggrund for resten af årets arbejde. Her vil eleverne lære den naturvidenskabelige arbejdsmetode at kende og vil blive bekendte med igennem en række forsøg om/med bænkebidere de selv er med til at udarbejde.

Billede af Naturvidenskabs forside.

Billede af Naturvidenskabs forside

Udover tilgangen til naturvidenskab som metode kommer eleverne også til at støde på naturvidenskab i et historisk lys. Det vil sige at vi på klassen skal læse om nogle store skikkelser i den tidligere "naturvidenskab", fx:

 • Aristoteles
 • Leonardo de Vinci
 • Gallileo

Vi tager udgangspunkt i bogen "Naturvidenskab" af Lars Thomas. Bogen giver et historisk rids og give indsigt i hvordan man arbejder naturvidenskabeligt. Der udover er bogen forhåbentlig med til at inspirere og vække nysgerrigheden hos eleverne.

Som altid i min undervisning skaber præsentationer rammen om undervisningen (mkuv). Præsentationerne er med til at give eleverne indblik I hvad vi skal, hvad målet for deres læring er og er desuden med til at supplere "Naturvidenskabs" billeder.

Efter afklaring af elevernes forforståelse og introduktion af emne gik vi i gang med at udarbejde forsøg med udgangspunkt i bænkebidere, hvad du kan læse om i et senere blogindlæg.

Velkommen!

Velkommen til CCUV! Siden er en blog med refleksioner over min undervisning, forhåbentlig med mulighed for at inspirere andre! Udover min undervisning vil siden også komme til at indeholde kommentarer til forskellige undervisningstilgange og anmeldelser af undervisningsrelaterede bøger, materialer, programmer og hjemmesider.